'Εξοδος στις αγορές με νέο παραγωγικό μοντέλο

του γιαννη καρβελη

Πρέπει η χώρα μας  να ξαναβγεί στις αγορές; Φυσικά και πρέπει, όχι όμως για να βρει δανεικά και  να αρχίσουμε, όπως παλιά, να καταναλώνουμε αυτά που παράγουν άλλοι.

Είναι καιρός, να δημιουργούμε εμείς τον εθνικό πλούτο που χρειάζεται, για να αποκατασταθεί σταδιακά το βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας. Τούτο μπορεί να συμβεί αν καταφέρουμε να παράγουμε περισσότερα, καλύτερα, διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αν καταφέρουμε να αυξήσουμε τα έσοδα της χώρας, όχι μέσα από τον δανεισμό, αλλά μέσα από τις εξαγωγές. Αν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα του τόπου μας, για να προσελκύσουμε νέες παραγωγικές επενδύσεις, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας.

Πράγματι υπάρχουν σήμερα αρκετοί τομείς, κλάδοι και δραστηριότητες, που διαθέτουν εξωστρεφή προσανατολισμό και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, που θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη επόμενη ημέρα την ελληνική οικονομία.. Παρά την κρίση, στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί  τα τελευταία χρόνια μια δυναμική κοινότητα νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων, ειδικά σε τομείς έντασης γνώσης και τεχνολογίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις που στηρίζονται στο ταλέντο νέων ανθρώπων, με κίνητρο και όραμα για εξωστρεφή ανάπτυξη

Επομένως  επιβάλλεται  να υπάρξει ένα αναπτυξιακό ελληνικό σχέδιο, που δεν θα περιλαμβάνει μόνο μέτρα ανακούφισης των κοινωνικών ομάδων -τα οποία βεβαίως και είναι αναγκαία- αλλά και μέτρα που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της αγοράς και να  δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και πλούτου.

Στην κατεύθυνση αυτή, η μείωση της φορολογίας, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και του  ενεργειακού κόστους, μπορούν να δώσουν το οξυγόνο που χρειάζεται. Παράλληλα δε αναγκαία συνθήκη, θα αποτελέσει ο συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και η αποπληρωμή του χρέους του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα άλλωστε που προβλέπεται από την υπάρχουσα συμφωνία με τους εταίρους και δανειστές.

Βασικός στόχος πρέπει να είναι για την οικονομία μας, η υλοποίηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, που θα βελτιώσουν περαιτέρω το περιβάλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έμφαση  πρέπει να δοθεί στους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και του εμπορίου, ενώ μεταρρυθμιστικές κινήσεις θα χρειαστούν και στην αγορά εργασίας, με υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια , θα δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες για εγχώριους και ξένους επενδυτές συνδυαστικά και με την επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.